onsdag 3. mars 2010

I gang...
Eg er i gang med yttergangen! Eit lite kvitt rom, som eg synest det er vanskeleg å gjere noko med.. No har eg i alle fall fått hengt opp noko på den eine veggen.

Er så glad for at mannen min i mange år har tatt vare på desse gamle skilta frå ein bensinstasjon! Synes dei er så artige!